muruõhutaja

Muruõhutaja lõikab murukamarasse sooned, mis aitavad hapnikul pääseda tekkinud samblani ning vihmaveel kergemini pinnasesse. Soovitame murupinda õhutada 2 korda aastas – kevadele ja sügisel