Haarwood OÜ on 2005 aastal loodud metsandus ja kaubandusettevõte. Omame üsna pikaajalist töökogemust metsanduses, seda nii Eestis kui ka Skandinaaviamaades. Läbi aegade oleme metsahoolduses kasutanud töövahenditena mitmete erinevate kaubamärkide tooteid, kuid kõige kvaliteetsemat ja töökindlamat lahendust on meie ettevõttele pakkunud ning pakub ka täna vaid Stihl kaubamärk. Nähes Stihl toodete võimekust tekkis kindel soov kõnealust kaubamärki Eesti turul paremini esile tuua. Plaani täideviimiseks pöördusime Stihl ametliku maaletooja Farron Tehnika poole. Ühise visiooni ning läbirääkimiste tulemusena sõlmiti ka edasimüügileping, mis volitab meid esindama Stihl ja Viking kaubamärki Pärnus ning Tallinnas. Meie põhieesmärgiks on pakkuda klientidele kõrgtasemelist Stihl Ja Viking toodete müügi- ning hooldusteenust. Fortec esinduse hooldemeeskond kasutab vaid Stihl tehase poolt ettenähtud töövõtteid, hooldusvarustust, ja -seadmeid. Hoolduses kasutame ainult originaalvaruosasid ning analoogtooted on välistatud. Oma teenuste eest kanname täielikku vastutust.

Haarwood OÜ on metsandusettevõte,

mille töötajatel on üle 25 aastane töökogemus metsanduse valdkonnas nii Eestis kui ka Skandinaaviamaades. Ka tänasel päeval on ligikaudu 60 inimest igapäevaselt metsades kogemusi täiendamas. Läbi aastate on osutatud mitmesuguseid teenuseid: harvendus- ja lageraie, metsakultuuride istutamine(nii paljasjuursed kui ka potitaimed), metsakultuuride mehaniseeritud hooldus, metsanoorendike valgusraie, kuivenduskraavide ja elektriliinide aluste puhastamine. Tänaseks oleme spetsialiseerunud metsa hooldusraie, metsakultuuride mehaniseeritud hoolduse ja istutamisteenuse pakkumisele.

Peame oluliseks õigeid ja ohutuid töövõtteid, mistõttu oleme aastate jooksul väljaõpetanud üle 100 professionaali ning samas suurusjärgus kodukasutajat. 50% metsandustegevusest tehakse mõistusega, teise poole moodustab kvaliteetne töövahend.

Haarwood OÜ on ametlik STIHL kaubamärgi edasimüüja Eestis.

Metsahoolduses oleme kasutanud töövahenditena mitmete erinevate kaubamärkide tooteid, kuid kõige kvaliteetsemat ja töökindlamat lahendust on meie ettevõttele pakkunud ja pakub ka täna vaid Stihl kaubamärk. Nähes STIHL toodete võimekust ning vajades kvaliteetset ja kiiret hooldusteenust, tekkis kindel soov kaubamärki Pärnu turul paremini esile tuua. Plaani täideviimiseks pöördusime STIHL ametliku maaletooja Farron Tehnika OÜ poole. Ühise visiooni ning läbirääkimiste tulemusena sõlmiti ka edasimüügileping, mis volitab meid ainuesindama STIHL ja VIKING kaubamärki Pärnu piirkonnas, esinduskeskuses FORTEC.

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele kvaliteetset STIHL ja VIKING toodete müügi- ja hooldusteenust. FORTEC hooldemeeskond kasutab vaid STIHL tehase poolt ettenähtud töövõtteid, hooldusvarustust, ja -seadmeid. Hoolduses kasutame ainult originaalvaruosasid ning analoogtooted on välistatud. Oma teenuste eest kanname täielikku vastutust.